نمونه سوالات متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری


قیمت : 2500 تومان

فـرمت: PDF (فشرده شده درZIP)
تعداد: ۸ نیمسال تحصیلی
رشــــــتـــــــه :
جغرافیا

 

مجموعه نمونه سوالات متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش – جغرافیا و برنامه ریزی شهری


این مجموعه نمونه سوالات بی نظیر و منحصربه فرد حاوی ۸ نمیسال تحصیلی از نمونه سوالات درس  متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش – جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه پیام نور  می باشد .

نمونه سوالات بدون هیچگونه ارم تبلیغاتی و  فایل پی دی اف اصلی هستند و بر اساس کد درس و نام درس طبقه بندی شده و  لیست نیمسال های ارایه شده عبارتند از:

 

نیمسال اول ۸۸-۸۷

نیمسال دوم ۸۸-۸۷

نیمسال اول ۸۹-۸۸

نیمسال اول ۹۰-۸۹

نیمسال تابستان ۹۰

نیمسال دوم ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۱-۹۰

 

درباره نویسنده